Polityka Prywatności firmy Merkras

Data wejścia w życie: 01.04.2024

1. Wstęp

Firma Merkras, z siedzibą w Nowe Okniny 38, 08-112 Wiśniew, zarejestrowana pod numerem NIP 821-259-45-34, (zwana dalej „Merkras Michał Krasuski – Nowe Okniny”), zobowiązuje się do ochrony prywatności osób, z którymi współpracuje. Niniejsza Polityka Prywatności („Polityka”) wyjaśnia, jak zbieramy, używamy, przetwarzamy i chronimy informacje osobiste.

2. Zakres danych

Firma zbiera dane osobowe w następujących celach:

 • Realizacja umów dotyczących wydobycia żwiru i piachu oraz budowy dróg,
 • Kontakty biznesowe i marketingowe,
 • Rekrutacja pracowników.

3. Rodzaje zbieranych danych

Do danych osobowych, które możemy zbierać, należą:

 • Imię i nazwisko,
 • Adres e-mail,
 • Numer telefonu,
 • Adres zamieszkania,
 • Dane zawodowe.

4. Zasady przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, w tym szczególnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub gdy jest to niezbędne do wykonania umowy.

5. Prawa osób, których dane dotyczą

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

 • Dostępu do swoich danych,
 • Sprostowania błędnych lub nieaktualnych danych,
 • Usunięcia danych,
 • Ograniczenia przetwarzania,
 • Przenoszenia danych,
 • Sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

6. Bezpieczeństwo danych

Firma Merkras stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, nieuprawnionym użyciem lub ujawnieniem.

7. Udostępnianie danych

Dane osobowe mogą być udostępniane tylko upoważnionym osobom wewnętrznym oraz zewnętrznym usługodawcom, jeśli jest to niezbędne do realizacji celów określonych w tej Polityce.

8. Przechowywanie danych

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

9. Zmiany w Polityce Prywatności

Firma Merkras zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce Prywatności. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej Firmy.

10. Kontakt

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt poprzez e-mail: krasuski@merkras.pl lub telefonicznie: +48 508-271-669.

Scroll to Top