Sprzedaż kruszyw:

Kopalnia Okniny:

 • żwir budowlany
 • piasek
 • pospółka
 • piasek płukany 0-2 mm
 • ziemia
 • ziemia ogrodowa

Kruszywa drogowe (łamane):

 •  tłuczeń 0-31,5 mm
 •  tłuczeń 0-63 mm
 •  tłuczeń 4-31,5 mm
 •  gruz betonowy, kruszony

Budownictwo Drogowe:

INŻYNIERIA DROGOWA:

 • budowa dróg
 • układanie kostki brukowej
 • rekultywacja wysypisk śmieci

ROBOTY ZIEMNE:

 •  wykopy
 •  nasypy
 •  niwelacje terenu
 •  rozbiórki i wyburzenia
 •  roboty ogólnobudowlane

Wynajem maszyn Budowlanych:

OFEROWANE MASZYNY BUDOWLANE:

 •  koparka
 •  ładowarka
 •  koparko-ładowarka
 •  wywrotki
 •  wynajem zagęszczarek gruntu
 •  wynajem sprzętu ciężkiego
 •  walec
 •  równiarka
 •  spycharka