Żwirownia Siedlce Łuków

Żwirownia Okniny Siedlce, Łuków

MERKRAS oprócz sprzedaży kruszyw to także budownictwo drogowe, roboty ziemne, wykopy, nasypy, niwelacje terenu, wyburzenia budynków, rozbiórki, układanie kostki brukowej, wynajem maszyn budowlanych, usługi transportowe wywrotkami oraz wszelkie roboty ciężkim sprzętem budowlanym. Serdecznie zapraszamy do współpracy, jesteśmy do Twoich usług.

Skorzystaj z naszej oferty Żwirownia Siedlce Łuków.

Żwirownia Siedlce Łuków

tel: 508 271 669, krasuski@merkras.pl

Zasoby i jakość

Nasza kopalnia dysponuje bogatymi złożami żwiru, które są systematycznie eksploatowane z uwzględnieniem najwyższych standardów ekologicznych i technologicznych. Żwir z Nowych Oknin charakteryzuje się wysoką jakością, co potwierdzają regularne badania i analizy. Dzięki temu nasz żwir znajduje szerokie zastosowanie w budownictwie, zarówno w pracach drogowych, jak i przy realizacji dużych projektów infrastrukturalnych.

Technologia i proces wydobycia

Korzystamy z nowoczesnych technologii wydobycia i przetwarzania żwiru, co pozwala nam na efektywne zarządzanie zasobami i minimalizację wpływu na środowisko. Nasze procesy są w pełni zautomatyzowane, co gwarantuje najwyższą precyzję oraz ciągłość produkcji. Naszym klientom oferujemy kruszywa wysokiej jakości różnych frakcji takich jak np. żwir, piasek, ziemia itp.

Zobowiązanie ekologiczne

Jesteśmy świadomi odpowiedzialności za środowisko, dlatego w naszych działaniach kierujemy się zasadami zrównoważonego rozwoju. Nasze prace wydobywcze są regularnie monitorowane pod kątem wpływu na lokalny ekosystem, a wszelkie działania rekultywacyjne są przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zapraszamy do współpracy, w razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Scroll to Top