Żwirownia Okniny: Siedlce, Łuków

Wydobycie oraz sprzedaż kruszyw naturalnych

Posiadamy własną koncesjonowaną kopalnię żwiru zlokalizowaną w malowniczej miejscowości Nowe Okniny. Jesteśmy dumni, że możemy zaprezentować Państwu jedno z kluczowych miejsc naszej działalności – własną kopalnię żwiru, działającą na podstawie pełnej koncesji wydobywczej.

Zasoby i jakość

Nasza kopalnia dysponuje bogatymi złożami żwiru, które są systematycznie eksploatowane z uwzględnieniem najwyższych standardów ekologicznych i technologicznych. Żwir z Nowych Oknin charakteryzuje się wysoką jakością, co potwierdzają regularne badania i analizy. Dzięki temu nasz żwir znajduje szerokie zastosowanie w budownictwie, zarówno w pracach drogowych, jak i przy realizacji dużych projektów infrastrukturalnych.

Technologia i proces wydobycia

Korzystamy z nowoczesnych technologii wydobycia i przetwarzania żwiru, co pozwala nam na efektywne zarządzanie zasobami i minimalizację wpływu na środowisko. Nasze procesy są w pełni zautomatyzowane, co gwarantuje najwyższą precyzję oraz ciągłość produkcji.

Naszym klientom oferujemy kruszywa wysokiej jakości różnych frakcji takich jak np. żwir, piasek, ziemia itp.

Zobowiązanie ekologiczne

Jesteśmy świadomi odpowiedzialności za środowisko, dlatego w naszych działaniach kierujemy się zasadami zrównoważonego rozwoju. Nasze prace wydobywcze są regularnie monitorowane pod kątem wpływu na lokalny ekosystem, a wszelkie działania rekultywacyjne są przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zapraszamy do współpracy

Oferujemy sprzedaż żwiru na warunkach hurtowych i detalicznych, a także jesteśmy otwarci na współpracę z firmami budowlanymi i innymi podmiotami gospodarczymi. Zapraszamy do kontaktu, aby omówić możliwości współpracy oraz warunki dostaw.

Budownictwo drogowe

Świadczymy również szeroki zakres usług związanych z budownictwem drogowym oraz robotami ziemnymi.

Żwirownia Siedlce Łuków

Nasz zespół pracuje na maszynach od renomowanych producentów.

Żwirownia Okniny: sprzedaż kruszyw naturalnych

Wyróżnia nas indywidualne podejście do klienta oraz wysoka jakość świadczonych usług.

Kopalnia Okniny: Koncesjonowana kopalnia żwiru

Trwały i zrównoważony rozwój w celu zaspokojenia potrzeb naszych klientów.

Merkras: doradztwo inwestycyjne

Świadczymy usługi doradztwa przy realizacji naszych inwestycji.

Kontakt

MERKRAS Michał Krasuski

Kopalnia Żwiru i Piasku

Nowe Okniny 38, 08-112 Wiśniew

NIP: 821-259-45-34

Telefon:  508-271-669

Poczta:  krasuski@merkras.pl

Scroll to Top