Prace ziemne przy budowie dróg – Kluczowe aspekty i nowoczesne technologie

Prace ziemne Siedlce – Kluczowe aspekty i nowoczesne technologie
Prace ziemne Siedlce: jak wyglądają prace ziemne przy budowie dróg?

Budowa dróg to skomplikowany proces, wymagający precyzji oraz zastosowania nowoczesnych technologii i metod. Prace ziemne, będące jednym z najważniejszych etapów tego procesu, obejmują szeroki zakres działań, które mają na celu przygotowanie terenu pod infrastrukturę drogową. Poniżej przedstawiamy kluczowe aspekty oraz nowoczesne technologie, które są stosowane w pracach ziemnych przy budowie dróg.

Planowanie i projektowanie – fundamenty sukcesu

Prace ziemne rozpoczynają się długo przed pierwszym wbiciem łopaty w ziemię. Staranne planowanie i projektowanie są niezbędne do zapewnienia, że droga będzie bezpieczna, trwała i ekonomicznie opłacalna. W tej fazie korzysta się z zaawansowanych narzędzi takich jak systemy informacji geograficznej (GIS) i modelowanie danych terenowych, które pomagają ocenić charakterystykę terenu i zaplanować najlepszą trasę drogi.

Wybór odpowiedniego sprzętu

Aby prace ziemne były przeprowadzone efektywnie i bezpiecznie, kluczowe jest wykorzystanie odpowiedniego sprzętu. Do najczęściej używanych maszyn należą koparki, spycharki, walce oraz ładowarki. Wybór sprzętu zależy od specyfiki projektu oraz charakterystyki gruntu. Nowoczesne maszyny są wyposażone w zaawansowane technologie, takie jak systemy GPS, które pozwalają na dokładne i szybkie wykonanie zaplanowanych prac.

Prace ziemne Siedlce: Wybór odpowiedniego sprzętu, takie jak koparki, spycharki, walce oraz ładowarki

Dlaczego prace ziemne są tak ważne?

Odpowiednio wykonane prace ziemne stanowią fundament stabilnej i trwałej nawierzchni drogi.

Zapewniają one:

 • Równomierne rozłożenie obciążeń: Prawidłowo wyprofilowany grunt równomiernie przenosi nacisk pojazdów na podłoże, zapobiegając powstawaniu kolein i deformacji nawierzchni.
 • Odwodnienie drogi: Skuteczne odprowadzanie wody opadowej z powierzchni drogi jest kluczowe dla jej trwałości. Prace ziemne obejmują budowę systemów odwodnieniowych, które zbierają wodę z jezdni i chodników i odprowadzają ją do kanalizacji deszczowej.
 • Stabilność skarpy: Skarpy, czyli strome zbocza nasypów, muszą być odpowiednio zabezpieczone przed osuwaniem się. Prace ziemne obejmują wykonanie umocnień skarp, takich jak kosze gabionowe czy maty biotechniczne.

Zarządzanie projektem i logistyka

Efektywne zarządzanie projektem jest niezbędne do sukcesu każdej inwestycji drogowej. Obejmuje to planowanie, harmonogramowanie i koordynację prac ziemnych, tak aby były one realizowane w sposób zorganizowany i zgodny z przepisami bezpieczeństwa. Logistyka materiałowa, zarządzanie flotą maszyn oraz koordynacja dostaw są kluczowe dla zapewnienia ciągłości prac i minimalizacji przestojów.

Bezpieczeństwo i ochrona środowiska

Prace ziemne wiążą się z dużym ryzykiem zarówno dla pracowników, jak i dla środowiska. Dlatego też stosowanie środków bezpieczeństwa i przestrzeganie przepisów ochrony środowiska są niezbędne. Obejmuje to stosowanie odpowiednich środków ochrony osobistej, szkolenia BHP oraz monitorowanie wpływu prac na środowisko naturalne.

Wnioski

W podsumowaniu, prace ziemne są fundamentalnym elementem procesu budowy dróg. Ich prawidłowe wykonanie wpływa na szybkość realizacji projektu, jego koszt oraz finalną jakość i trwałość drogi. Stosowanie nowoczesnych technologii, efektywne zarządzanie projektem oraz dbałość o bezpieczeństwo i ochronę środowiska to kluczowe aspekty, które decydują o sukcesie w tej branży.

Słowa kluczowe:

budowa dróg, prace ziemne, maszyny budowlane, technologia w budownictwie, bezpieczeństwo pracy, ochrona środowiska, zarządzanie projektem budowlanym, koparki, spycharki, walce, roboty ziemne Siedlce, Prace ziemne Siedlce, Budownictwo drogowe Siedlce

Prace ziemne przy budowie dróg – Kluczowe aspekty i nowoczesne technologie Read More »

Blog, Prace ziemne, Roboty drogowe, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Jak wybrać firmę do robót ziemnych? Przewodnik po kompleksowych robotach ziemnych, wykopach i niwelacjach

Kompleksowe roboty ziemne Siedlce
Roboty ziemne Siedlce

Wybór odpowiedniej firmy do realizacji robót ziemnych może być kluczowy dla sukcesu każdego projektu budowlanego. Właściwe podejście do tego procesu pozwoli uniknąć nieprzewidzianych problemów oraz zapewni wysoką jakość wykonania prac. W tym artykule przedstawimy, jak wybrać firmę do robót ziemnych, takich jak kompleksowe roboty ziemne, wykopy czy niwelacje.

Rozumienie robót ziemnych: definicje i zakres prac

Podstawowe informacje o robotach ziemnych

Roboty ziemne to wszelkiego rodzaju prace związane z przemieszczaniem, usuwaniem, przekształcaniem i zagęszczaniem gruntu. Ich celem jest przygotowanie terenu pod budowę, stabilizacja gruntu, czy też kształtowanie terenu zgodnie z wymaganiami projektu. Roboty ziemne są nieodłącznym elementem większości inwestycji budowlanych, zarówno w przypadku budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, jak i infrastrukturalnego.

Rodzaje robót ziemnych: wykopy, niwelacje i inne

Wśród robót ziemnych wyróżnić można kilka podstawowych rodzajów prac, takich jak:

 • Wykopy – prace polegające na usuwaniu gruntu w celu uzyskania odpowiedniej głębokości, np. pod fundamenty budynków, instalacje podziemne czy rowy melioracyjne.
 • Niwelacje – prace mające na celu wyrównanie terenu, czyli usunięcie nierówności i wzniesień, co jest niezbędne przed rozpoczęciem budowy.
 • Nasypy – prace polegające na dodawaniu gruntu w celu podniesienia terenu, np. w przypadku budowy wałów przeciwpowodziowych czy nasypów kolejowych.
 • Stabilizacja gruntu – prace mające na celu zwiększenie nośności gruntu, np. poprzez zagęszczanie, zastosowanie geosyntetyków czy innych technologii.

Zakres robót ziemnych w budownictwie

W budownictwie roboty ziemne obejmują szeroki zakres prac, począwszy od przygotowania terenu pod budowę, poprzez wykonywanie wykopów i nasypów, aż po stabilizację gruntu. W zależności od rodzaju inwestycji, zakres robót ziemnych może być różny, jednak zawsze mają one na celu zapewnienie odpowiednich warunków do realizacji projektu budowlanego.

Roboty ziemne liniowe i zmechanizowane: charakterystyka

Roboty ziemne liniowe to prace związane z budową linii komunikacyjnych, takich jak drogi, autostrady, linie kolejowe czy kanały. W ich przypadku, roboty ziemne obejmują przede wszystkim wykopy, nasypy oraz stabilizację gruntu. Roboty ziemne zmechanizowane to prace wykonywane przy użyciu specjalistycznych maszyn, takich jak koparki, spycharki czy zagęszczarki. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego sprzętu, roboty ziemne zmechanizowane pozwalają na szybsze i bardziej precyzyjne wykonanie prac.

Rozumienie robót ziemnych: definicje i zakres prac

Roboty ziemne to wszelkiego rodzaju prace związane z przemieszczaniem, usuwaniem, przekształcaniem i zagęszczaniem gruntu. Ich celem jest przygotowanie terenu pod budowę, stabilizacja gruntu, czy też kształtowanie terenu zgodnie z wymaganiami projektu. Roboty ziemne są nieodłącznym elementem większości inwestycji budowlanych, zarówno w przypadku budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, jak i infrastrukturalnego.

Podstawowe informacje o robotach ziemnych

Roboty ziemne podstawowe obejmują prace takie jak wykopy, nasypy, niwelacje czy stabilizacje gruntu. W zależności od rodzaju inwestycji, wymagania robót ziemnych mogą być różne, jednak zawsze mają one na celu zapewnienie odpowiednich warunków do realizacji projektu budowlanego.

Rodzaje robót ziemnych: wykopy, niwelacje i inne

Wykopy ziemne to prace polegające na usuwaniu gruntu w celu uzyskania odpowiedniej głębokości, np. pod fundamenty budynków, instalacje podziemne czy rowy melioracyjne. Niwelacja terenu polega na wyrównaniu terenu, czyli usunięciu nierówności i wzniesień, co jest niezbędne przed rozpoczęciem budowy. Wśród różnych prac ziemnych można również wymienić nasypy, które polegają na dodawaniu gruntu w celu podniesienia terenu, np. w przypadku budowy wałów przeciwpowodziowych czy nasypów kolejowych. Wszystkie te prace należą do rodzajów robót ziemnych.

Zakres robót ziemnych w budownictwie

Roboty ziemne budownictwo obejmują szeroki zakres prac, począwszy od przygotowania terenu pod budowę, poprzez wykonywanie wykopów i nasypów, aż po stabilizację gruntu. W zależności od rodzaju inwestycji, prace ziemne budownictwie mogą być różne, jednak zawsze mają one na celu zapewnienie odpowiednich warunków do realizacji projektu budowlanego. W przypadku robót drogowych, zakres robót ziemnych drogowych obejmuje przede wszystkim wykopy, nasypy oraz stabilizację gruntu.

Roboty ziemne liniowe i zmechanizowane: charakterystyka

Roboty ziemne liniowe to prace związane z budową linii komunikacyjnych, takich jak drogi, autostrady, linie kolejowe czy kanały. W ich przypadku, roboty ziemne obejmują przede wszystkim wykopy, nasypy oraz stabilizację gruntu. Roboty ziemne zmechanizowane to prace wykonywane przy użyciu specjalistycznych maszyn, takich jak koparki, spycharki czy zagęszczarki. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego sprzętu, roboty ziemne zmechanizowane pozwalają na szybsze i bardziej precyzyjne wykonanie prac. Charakterystyka robót ziemnych zależy od rodzaju prac oraz technologii stosowanych w danym projekcie.

Wybór firmy do robót ziemnych: kluczowe kryteria

Wybór odpowiedniej firmy do robót ziemnych jest kluczowy dla sukcesu każdej inwestycji budowlanej. Właściwy wybór firmy może przyczynić się do osiągnięcia wysokiej jakości wykonania prac, terminowości oraz optymalizacji kosztów. W tym celu warto zwrócić uwagę na kilka podstawowych zasad.

Jak wybrać firmę do prac ziemnych: podstawowe zasady

Przy wyborze firmy do prac ziemnych warto zwrócić uwagę na następujące kryteria:

 • Doświadczenie i referencje: sprawdzenie realizacji podobnych inwestycji oraz opinii klientów może pomóc w ocenie kompetencji przedsiębiorstwa prac ziemnych.
 • Zakres usług: warto wybrać firmę, która oferuje kompleksowe usługi związane z robotami ziemnymi, co pozwoli na skoordynowanie prac i uniknięcie opóźnień.
 • Posiadanie odpowiednich uprawnień i certyfikatów: firma powinna posiadać wymagane uprawnienia do wykonywania robót ziemnych oraz stosować się do obowiązujących przepisów i norm.
 • Elastyczność i terminowość: zdolność firmy do dostosowania się do zmieniających się warunków oraz terminowe realizowanie zleceń są kluczowe dla sukcesu inwestycji.

Wysokiej jakości roboty ziemne: znaczenie sprawdzonego sprzętu

Ważnym aspektem przy wyborze firmy do robót ziemnych jest również zwrócenie uwagi na sprawdzony sprzęt, którym dysponuje przedsiębiorstwo. Wysokiej jakości roboty ziemne wymagają stosowania nowoczesnych maszyn i urządzeń, które gwarantują precyzyjność i efektywność prac. Dlatego warto zwrócić uwagę na to, czy firma posiada odpowiedni sprzęt oraz czy jest on regularnie serwisowany i konserwowany.

Oferty na roboty ziemne: na co zwrócić uwagę?

Analizując oferty na roboty ziemne, warto zwrócić uwagę na następujące aspekty:

 • Opis zakresu prac: oferta powinna zawierać szczegółowy opis robót ziemnych, które mają być wykonane, wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów.
 • Wycena robót ziemnych: oferta powinna zawierać przejrzysty i szczegółowy cennik robót ziemnych, uwzględniający wszystkie koszty związane z realizacją zlecenia.
 • Warunki płatności: warto zwrócić uwagę na terminy płatności oraz ewentualne zniżki czy rabaty oferowane przez firmę.
 • Gwarancja jakości: firma powinna udzielać gwarancji na wykonane roboty ziemne oraz zapewniać wsparcie w przypadku ewentualnych reklamacji.

Wycena robót ziemnych: jak ocenić koszty?

Ocena kosztów robót ziemnych jest istotnym elementem analizy ofert. Warto zwrócić uwagę na następujące pozycje w cenniku robót ziemnych:

 • Koszt wykonania poszczególnych prac ziemnych, takich jak wykopy, nasypy czy stabilizacja gruntu.
 • Koszt wynajmu sprzętu oraz opłaty za jego obsługę.
 • Koszt transportu gruntu oraz materiałów niezbędnych do realizacji robót ziemnych.
 • Koszt utylizacji odpadów powstałych w wyniku robót ziemnych.

Porównując oferty różnych firm, warto zwrócić uwagę na stosunek jakości do ceny oraz ewentualne dodatkowe korzyści, takie jak elastyczność czy wsparcie techniczne.

Kompleksowe roboty ziemne: od przygotowania terenu do stabilizacji gruntu

Kompleksowe roboty ziemne obejmują szereg etapów, począwszy od przygotowania terenu, poprzez wykonywanie prac ziemnych, takich jak wykopy czy nasypy, aż po stabilizację gruntu. Właściwe przeprowadzenie tych prac jest kluczowe dla sukcesu każdej inwestycji budowlanej. W poniższych podrozdziałach omówimy poszczególne etapy kompleksowych robót ziemnych.

Przygotowanie terenu: pierwszy krok w robotach ziemnych

Przygotowanie terenu to pierwszy i niezwykle istotny etap robót ziemnych. W jego ramach należy ocenić stan gruntu, usunąć wszelkie przeszkody, takie jak drzewa czy kamienie, oraz wyrównać powierzchnię. Przygotowanie terenu może obejmować również wykonanie badań geotechnicznych, które pozwolą na ocenę właściwości gruntu i wybór odpowiednich technologii do jego stabilizacji.

Wykonywanie prac ziemnych: wykopy, nasypy i inne

Wykonywanie prac ziemnych to kolejny etap kompleksowych robót ziemnych. W jego ramach realizowane są różnego rodzaju prace, takie jak wykopy (np. pod fundamenty, instalacje czy drogi), nasypy (służące do wzmocnienia terenu czy wyrównania jego powierzchni) oraz wykopy pod rury (np. kanalizacyjne czy wodociągowe). Wykonywanie prac ziemnych wymaga zastosowania odpowiedniego sprzętu, takiego jak koparki czy spycharki, oraz przestrzegania obowiązujących przepisów i norm.

Stabilizacja gruntu: kluczowy etap robót ziemnych

Ostatnim, ale nie mniej ważnym etapem kompleksowych robót ziemnych jest stabilizacja gruntu. Jej celem jest wzmocnienie gruntu oraz zabezpieczenie go przed osiadaniem, co jest kluczowe dla trwałości i bezpieczeństwa realizowanej inwestycji. Stabilizacja gruntu może obejmować różne metody, takie jak zagęszczanie, zastosowanie geosyntetyków czy zbrojenie gruntu. Wybór odpowiedniej metody stabilizacji zależy od rodzaju gruntu, zakresu robót ziemnych oraz wymagań inwestycji.

Podsumowując, kompleksowe roboty ziemne to proces obejmujący przygotowanie terenu, wykonywanie prac ziemnych oraz stabilizację gruntu. Właściwe przeprowadzenie tych etapów jest kluczowe dla sukcesu każdej inwestycji budowlanej. Dlatego warto zwrócić uwagę na doświadczenie i kompetencje firmy wykonującej roboty ziemne oraz na jakość używanego sprzętu i stosowanych technologii.

Roboty ziemne w różnych miastach Polski

Specyfika robót ziemnych może się różnić w zależności od miasta, w którym są realizowane. W poniższych podrozdziałach omówimy specyfikę robót ziemnych w takich miastach jak Siedlce, Łuków, Siemiatycze, a także w okolicach Mińska Mazowieckiego.

Prace ziemne: jak wybrać firmę?

Wybierając firma wykonująca roboty ziemne, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów. Przede wszystkim, doświadczenie firmy w realizacji prace ziemne warszawa na terenie stolicy, gdzie często występują specyficzne warunki gruntowe. Następnie, sprawdzenie referencji oraz opinii innych klientów, którzy korzystali z usług danej firmy. W rezultacie, upewnienie się, że firma posiada odpowiednie uprawnienia oraz certyfikaty potwierdzające kompetencje w zakresie robót ziemnych.

Roboty ziemne: na co zwrócić uwagę?

W przypadku wyboru firmy do realizacji roboty ziemne, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów.

1. sprawdzenie, czy firma posiada doświadczenie w realizacji prace ziemne na terenie miasta, gdzie mogą występować specyficzne warunki gruntowe.

2 .analiza oferty firmy pod kątem zakresu usług oraz stosowanych technologii.

3. sprawdzenie, czy firma posiada odpowiednie ubezpieczenie oraz gwarancje na wykonane prace.

Prace ziemne Siedlce: jakie są wymagania?

W przypadku realizacji prace ziemne siedlce, warto zwrócić uwagę na specyfikę i wymagania dotyczące robót ziemnych w tym mieście. Podobnie jak powyżej, sprawdzenie, czy firma posiada doświadczenie w realizacji robót ziemnych na terenie Siedlec oraz znajomość lokalnych przepisów i wymagań. Po drugie, analiza oferty firmy pod kątem zakresu usług oraz stosowanych technologii. Po trzecie, sprawdzenie, czy firma posiada odpowiednie ubezpieczenie oraz gwarancje na wykonane prace.

W przypadku robót ziemnych w okolicach Łukowa, warto zwrócić uwagę na doświadczenie firmy w realizacji roboty ziemne w pobliżu Łukowa. Istotne jest również sprawdzenie, czy firma posiada odpowiednie uprawnienia oraz certyfikaty potwierdzające kompetencje w zakresie robót ziemnych na terenie tego regionu.

Podsumowując, wybór firmy do realizacji robót ziemnych w różnych miastach Polski, takich jak Siedlce, ŁuówSiemiatycze i czy Mińsk Mazowiecki, wymaga uwzględnienia specyfiki i wymagań dotyczących robót ziemnych w danym regionie. Kluczowe aspekty, na które warto zwrócić uwagę, to doświadczenie firmy, zakres oferowanych usług, stosowane technologie oraz posiadane uprawnienia i certyfikaty.

Podsumowanie: jak wybrać firmę do robót ziemnych?

Wybór odpowiedniej firmy do realizacji robót ziemnych jest kluczowy dla sukcesu każdego projektu budowlanego. W podsumowaniu tego artykułu przedstawiamy najważniejsze aspekty, na które warto zwrócić uwagę podczas wyboru firmy do robót ziemnych:

 1. Doświadczenie firmy – sprawdzenie, czy firma posiada doświadczenie w realizacji robót ziemnych na terenie miasta lub regionu, gdzie mają być przeprowadzone prace.
 2. Zakres oferowanych usług – analiza oferty firmy pod kątem dostępnych usług oraz stosowanych technologii, takich jak roboty ziemne liniowe czy zmechanizowane.
 3. Referencje i opinie klientów – sprawdzenie, czy firma posiada pozytywne opinie od innych klientów, którzy korzystali z jej usług.
 4. Uprawnienia i certyfikaty – upewnienie się, że firma posiada odpowiednie uprawnienia oraz certyfikaty potwierdzające kompetencje w zakresie robót ziemnych.
 5. Wycena robót ziemnych – ocena kosztów realizacji robót ziemnych oraz porównanie ofert różnych firm pod kątem stosunku jakości do ceny.
 6. Ubezpieczenie i gwarancje – sprawdzenie, czy firma posiada odpowiednie ubezpieczenie oraz gwarancje na wykonane prace.

Podsumowując, wybór odpowiedniej firmy do realizacji robót ziemnych wymaga uwzględnienia wielu aspektów, takich jak doświadczenie, zakres oferowanych usług, referencje, uprawnienia, wycena oraz ubezpieczenie i gwarancje. Pamiętaj, że każdy projekt budowlany jest inny, dlatego warto dokładnie przeanalizować potrzeby swojego przedsięwzięcia i dostosować wybór firmy do robót ziemnych do indywidualnych wymagań.

Jak wybrać firmę do robót ziemnych? Przewodnik po kompleksowych robotach ziemnych, wykopach i niwelacjach Read More »

Blog, Porady i wskazówki, Prace ziemne, Roboty drogowe, , , , , , ,

Maszyny wykorzystywane w budownictwie drogowym

Maszyny wykorzystywane w budownictwie drogowym
Maszyny wykorzystywane w budownictwie drogowym

Koparki

Koparka – maszyna do robót ziemnych, służąca do oddzielania urobku od gruntu i przeniesienia na środki transportowe lub na składowisko. Koparka może również pełnić rolę urządzenia przeładunkowego (wtedy nabiera i przenosi tylko materiał sypki). Są maszynami powszechnie stosowanymi wszędzie tam, gdzie zachodzi właśnie konieczność takich procesów. W rezultacie, wykorzystywana jest powszechnie przy pracach ziemnych budowlanych, transportowych lub górniczych.

Zasadniczo podziału koparek dokonuje się na dwie podstawowe grupy w zależności od charakteru pracy:

 • Koparki pracujące w cyklu przerywanym, tzn. pomiędzy kolejnymi etapami pracy naczynia urabiającego występują etapy pomocnicze, takie jak przeniesienie naczynia z urobkiem, jego opróżnienie i powrót do pozycji pracy. Ponieważ wyposażone są w jedno naczynie urabiające, nazywane są koparkami jednonaczyniowymi. Jest to grupa koparek najpowszechniej znanych i stosowanych.
 • Koparki pracujące w cyklu ciągłym, tzn. kolejne etapy pracy naczyń urabiających następują jedno po drugim w sposób ciągły. Są wyposażone w wiele naczyń urabiających połączonych zamkniętym łańcuchem lub ustawionych na kole czerpakowym. Grupa ta określana jest jako koparki wielonaczyniowe.


Podział w zależności od osprzętu roboczego:

 • podsiębierne – może pracować zarówno powyżej jak i poniżej poziomu terenu na którym stoi.
 • przedsiębierne – współpracuje ze środkiem transportu, pracuje zjeżdżając do wykopu, pracuje z poziomu wykopu,
 • chwytakowe – (do wykopów jamistych): opuszcza się łyżka, nabiera i unosi grunt,
 • zbierakowe wleczone po ziemi na linie odspaja grunt; może być stosowany do wszystkich rodzajów wykopów.

Do ciekawych zastosowań koparek należy koparka podwodna przeznaczona do eksploatacji morskich złóż minerałów, tzw. konkrecji. Innym nietypowym rozwiązaniem jest koparka linotorowa, którą zalicza się również do dźwignic linotorowych. Do drobnych robót ziemnych często wykorzystywane są koparko-ładowarki zbudowane na
bazie ciągnika.

Koparko-ładowarki

Koparko-ładowarka – maszyna do robót ziemnych spełniająca zarówno funkcję koparki, jak i ładowarki. Koparko-ładowarki są zwykle oparte na konstrukcji traktora o napędzie kołowym, rzadziej gąsienicowym. Koparko-ładowarka jest jedną z najbardziej uniwersalnych maszyn budowlanych. Służy m.in. do: przygotowania terenów budowy chodników i dróg dla rowerów, prac porządkowych, wykonywania wykopów melioracyjnych czy prac komunalnych. Maszyna ta znajduje również szerokie zastosowanie w gospodarstwach rolnych.

Ładowarka kołowa (łyżkowa) – maszyna do robót ziemnych przeznaczona do załadunku i transportu urobku na bliskie odległości przy wykorzystaniu odpowiedniego osprzętu w formie łyżki. Może być również wykorzystana do odspajania niezamarzniętych gruntów, przewozu materiałów budowlanych na placach budów, a przy wykorzystaniu dodatkowego osprzętu – do przeładunku dłużnic, bloków kamiennych i innych materiałów (ładowarki uniwersalne). Od koparki łyżkowej odróżnia ją przede wszystkim to, że napełnianie łyżki realizowane jest w niej za pomocą mechanizmu jazdy.

Podział ze względu na :

budowę:

 • ładowarki łyżkowe gąsienicowe – na ciągniku gąsienicowym, stosowane np. w kamieniołomach
 • ładowarki łyżkowe kołowe (najczęściej stosowane) – na ciągniku kołowym
  • nieprzegubowe – jednoczęściowe podwozie i skrętne koła
  • przegubowe – dwuczęściowe podwozie (część przednia i tylna)
 • połączone przegubem, to rozwiązanie jest współcześnie najczęściej stosowane

przeznaczenie:

 • naziemne
 • kopalniane

sposób pracy

 • czołowe – łyżka umieszczona z przodu maszyny, możliwości ruchu łyżką tylko w jednej płaszczyźnie
 • obrotowe – łyżka wraz z wysięgnikiem umieszczona na obrotowej platformie, umożliwia to wysypywanie ładunku na bok bez potrzeby obracania i przejazdu całej maszyny
 • z łyżką wychylną na bok
 • z wyładunkiem zasięrzutnym – możliwości ruchu łyżki tylko w jednej płaszczyźnie od czoła pojazdu, aż do tyłu, stosowane kiedyś np. w kopalniach i budownictwie

Budowa

 • narzędzie robocze
  • łyżka (różne typy łyżek, łyżka klapowa)
  • uchwyt do dłużnic
  • hak
  • chwytak
  • zbiornik do betonu
  • widły do palet
 • wysięgnik z układem podnoszenia
  • układ podnoszenia trójczłonowy i łyżki trójczłonowy
  • układ podnoszenia trójczłonowy i łyżki czteroczłonowy
  • układ podnoszenia czteroczłonowy z równoległobokiem (prostowodny) – umożliwia
  • utrzymanie łyżki przy stałym kącie względem poziomu przy różnym położeniu wysięgnika

Równiarki

Równiarka – maszyna do robót ziemnych, służąca głównie do profilowania podłoży pod nawierzchnię dróg, lotnisk, rowów i poboczy, wyrównywania nasypów. Stosowane są również do mieszania materiałów drogowych w procesie stabilizacji, do zrywania starej nawierzchni, trawników itp. oraz do wyrównywania powierzchni pola.

Spycharki

Spycharka gąsienicowa – ciągnik gąsienicowy, zaliczany do grupy maszyn do robót ziemnych. Ta maszyna służy do wykonywania prac ziemnych w budownictwie ogólnym lub przemysłowym, górnictwie odkrywkowym i skalnym, energetyce (hałdowanie węgla kamiennego w elektrociepłowniach), leśnictwie, sektorze komunalnym (składowiska odpadów), portach oraz kolejowych terminalach przeładunkowych.

Wykorzystywana głównie do odspajania gruntu, wykonywania wykopów, przemieszczania urobku na bliskie odległości, zagęszczania podłoża, niwelacji i profilowania terenu oraz innych prac przy użyciu lemiesza, zrywaka, zaczepu i innych specjalistycznych osprzętów. Standardowa wersja tej maszyny przystosowana jest do pracy w klimacie umiarkowanym. Z uwagi że, może być ona również dostosowana do eksploatacji przy temperaturach powietrza od -50 °C do +50 °C .

Walce budowlane, drogowe

Walec budowlany to maszyna do zagęszczania gruntów w robotach ziemnych lub zagęszczania mas nawierzchniowych przy budowie dróg, poprzez nacisk sztywnych lub podatnych kół – wałów podczas jazdy.

Podział ze względu na:

oddziaływanie na podłoże

 • Walce statyczne oddziałują na niewielką głębokość własną masą. Najczęściej służą do prac końcowych w robotach drogowych, dogęszczania górnych warstw nasypów, zagęszczania podsypek pod fundamenty.
 • walce wibracyjne – jednoczesne oddziaływanie statyczne i dynamiczne, odpowiedni układ wirujących mas zapewnia drgania o częstości do 50 Hz. Ich głębokość oddziaływania sięga 2 m.


sprężystość wałów

 • walce stalowe
 • walce ogumione (wały podatne w formie zestawów kół ogumionych

kształt wałów

 • gładkie
 • okołkowane
 • tarczowe
 • siatkowe
 • kompaktory

Zagęszczarki

Zagęszczarka (np. zagęszczarka wibracyjna, zagęszczarka płytowa, „skoczek”) – maszyna stosowana do zagęszczania podłoża (gruntu, nawierzchni) poprzez proces wibrowania. Układ wibracyjny napędzany silnikiem elektrycznym lub spalinowym wzbudza płytę metalową, która stanowi element roboczy. Przeważnie jeden lub dwa wałki mimośrodowe, umieszczone bezpośrednio na płycie wibracyjnej w szczelnie zamkniętej obudowie, budują układ wibracyjny zagęszczarki.

W podsumowaniu, zagęszczarki powszechnie stosowane przy drobnych pracach budowlanych, zagęszczaniu podłoża przy kładzeniu przewodów, kostki brukowej, naprawach dróg, przy pracach w trudno dostępnych miejscach.

Parametry określające zagęszczarki:

 • masa zagęszczarki (kg)
 • wymiary płyty roboczej zagęszczarki (mm)
 • częstotliwość wibracji (Hz)
 • wartość siły odśrodkowej (kN)
 • głębokość zagęszczania (cm)
 • prędkość robocza (m/s)

Wyróżnia się kilka typów zagęszczarek:

 • ręcznie prowadzone
 • ręczne prowadzone (nawrotne)
 • samoprzesuwne
 • kroczące
 • podczepiane do maszyn (np. ciągników)

Kruszarki

Kruszarka – maszyna rozdrabniająca wykorzystująca proces kruszenia do wytwarzania kruszywa. W literaturze umownie przyjmuje się, że z kruszeniem mamy do czynienia wtedy, gdy produkt rozdrabniania ma średnicę większą od 1 mm, a z mieleniem, gdy średnicę poniżej 1 mm

Podział:

 • kruszarki szczękowe
 • z dolnym zawieszeniem szczęki ruchomej (np. typu Dodge)
 • z górnym zawieszeniem szczęki ruchomej
  • kruszarki szczękowe dwurozporowe (np. typu Blake)
  • kruszarki szczękowe jednorozporowe (np. typu Dalton)
  • inne specjalnej konstrukcji (np. Rotex, szczękowe udarowe itp)
 • kruszarki stożkowe
  • o stożkach przeciwzbieżnych
  • o stożkach wspołbieżnych
  • z wałem nieruchomym
 • kruszarki walcowe
 • kruszarki uderzeniowe
  • kruszarki młotkowe
  • kruszarki bijakowe (udarowe)
  • z wałem pionowym (kubizery)- z ang. VS

Zasadniczo, ze względu na charakter pracy, można mówić o kruszarkach obciążonych w sposób cykliczny (kruszarki szczękowe) oraz obciążonych w sposób ciągły (kruszarki walcowe, stożkowe, uderzeniowe).

Wywrotki

Wywrotka – pojazd: samochód ciężarowy, wózek, wagonik z przechylaną do tyłu lub na bok skrzynią ładunkową, co umożliwia samoczynny rozładunek.

W rezultacie, wywrotki stosowane do transportu materiałów płynnych, sypkich lub kawałkowych.

Rodzaje wywrotek:

 • Wywrotki tylnozsypowe stosowane na pojazdy 3 i 4 osiowe o dopuszczalnej masie 26-32 tony
 • wywrotki typu ciężkiego przeznaczone na pojazdy 3 i 4 osiowe o dopuszczalnej masie całkowitej 26-32 ton.
 • wywrotki półcięzkie przeznaczone na pojazdy 3 osiowe o dopuszczalnej masie całkowitej 18-26 ton.
 • wywrotki lekkie przeznaczone na pojazdy 2 osiowe o dopuszczalnej masie całkowitej 6,5 -18 ton.
 • wywrotki ultralekkie typu ultralekkiego przeznaczona na pojazdy 2 osiowe o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 -6,5 ton.

Wozidła

Wozidło, wozidło technologiczne – rodzaj wywrotki, przeznaczonej do transportu dużych ilości materiałów sypkich w trudnych warunkach terenowych, niedostępnych dla standardowych samochodów ciężarowych, np. w kopalniach odkrywkowych. Ponieważ, ze względu na konstrukcję wozidła dzielimy na przegubowe oraz sztywnoramowe.

Maszyny wykorzystywane w budownictwie drogowym Read More »

Blog, Maszyna do robót ziemnych, Maszyny budowlane, , , , , , ,

Budownictwo drogowe

Budownictwo drogowe
Budownictwo drogowe

Drogownictwo – dziedzina budownictwa zajmująca się zagadnieniami teorii i praktyki budowy i eksploatacji dróg.
Zasadniczą działalnością drogownictwa jest projektowanie, budowa, odbudowa, remonty i organizacja prac drogowych oraz letnie i zimowe utrzymanie dróg.

Droga kołowa – droga przeznaczona do poruszania się za pomocą pojazdów kołowych. Droga taka zazwyczaj charakteryzuje się utwardzoną nawierzchnią (zwykle asfalt, beton, żwir, szuter, bruk itp.). Utwardzenie składa się zazwyczaj z kilku warstw, ale może nim być również tylko utwardzenie powierzchni gruntu.
Droga kołowa składa się z jezdni (części przeznaczonej dla ruchu pojazdów) oraz pobocza. Pobocze jest niezbędne ze względów konstrukcyjnych (np. ułatwia odprowadzanie wody z nawierzchni). Niekiedy, szczególnie w miastach, pobocze stanowi chodnik, czyli część drogi wydzielona dla ruchu pieszych. Drogę stanowi również towarzysząca jej infrastruktura, jak: znaki drogowe (poziome i pionowe), słupki odległościowe, parkingi, stacje benzynowe itp.

Nasyp

Nasyp – budowla ziemna, której niweleta znajduje się powyżej powierzchni terenu.

Wykonywanie nasypów, szczególnie tych wysokich, obarczone są koniecznością dużej precyzji. Nieodpowiednie dobranie naturalnych parametrów fizycznych gruntu może spowodować ryzyko osunięcia się budowanej konstrukcji. Naturalne osiadanie gruntu, jak również podatność gruntu na działanie wód opadowych, mogą spotęgować to ryzyko.


Grunty z których należy wykonywać nasypy powinny odznaczać się dużą jednorodnością. Najlepszym materiałem na nasypy są grunty kamieniste, żwirowe, piaszczyste i piaszczysto-gliniaste. Nasypy można wykonywać również z innych gruntów pod warunkiem starannego ich zabezpieczenia przed wpływem wody. Do budowy nasypów można także stosować, przy odpowiedniej technologii, materiały odpadowe z przemysłu ciężkiego takie jak: popioły, żużle czy szlaki wielkopiecowe oraz pyły.

Nasypy można wykonywać z różnorodnych gruntów pod warunkiem przestrzegania poniższych zasad :

 • nasyp wykonuje się warstwowo przy czym każda warstwa nie może przekraczać 0,5 m,
 • każda warstwa powinna być z jednorodnego gruntu,
 • projekt powinien określać wskaźnik zagęszczenia, do którego należy zagęścić każdą warstwę.
 • nie wolno dopuścić do powstania w warstwach nieprzepuszczalnych zaklęśnięć zdolnych do zatrzymywania wody,
 • w każdej warstwie należy zapewnić swobodny odpływ penetrującej wody,
 • warstwy z gruntów nieprzepuszczalnych powinny być w przekroju dwuspadkowe,
 • nie wolno dopuścić do wymieszania się w bryle nasypu gruntów o różnej wodoprzepuszczalności.

Wykop

Wykop – budowla ziemna w postaci odpowiednio ukształtowanej przestrzeni powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu.
Wszelkie wykopy należy wykonywać wraz z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa. Nie należy wykonywać wykopów bez skarp lub rozparcia na głębokość większą niż 1 metr w gruntach piaszczystych i 1,5 metra w gruntach gliniastych

Wykopy można wykonywać dwiema metodami:

 • metoda czołowa – metoda ta jest skuteczna przy wykopach o dużych głębokościach, lecz małych szerokościach
 • metoda warstwowa (podłużna) – metoda ta jest skuteczna przy dużych szerokościach wykopów. Można wtedy zastosować oprócz koparek także spycharki i zgarniarki, zdejmujące kolejne warstwy gruntu. Innej wersji takiej metody koparka wykonuje wykop na szerokość i głębokość zasięgu łyżki, który jest następnie poszerzany przez spycharko-zgarniarki.

Rodzaje wykopów:

 • Szerokoprzestrzenne – ich szerokość i długość w znaczącym stopniu przekracza głębokość. Szerokość od 1,5 m
 • Wąskoprzestrzenne – szerokość ≤ 1,5 m, długość i głębokość dowolna
 • Jamiste – długość i szerokość ≤ 1,5 m.

Rozbiórki

Rozbiórka – rodzaj robót budowlanych, polegających na demontażu i usunięciu z przestrzeni określonego, istniejącego obiektu budowlanego lub jego części.


Prawo budowlane, w art. 3 pkt 7 tej ustawy, ustanawia rozbiórkę jako rodzaj robót budowlanych. Takie przypisanie rozbiórki do kategorii robót budowlanych implikuje odpowiednie konsekwencje związane między innymi z wymaganiami dotyczącymi procedur administracyjnych poprzedzających rozpoczęcie rozbiórki. Artykuł 31 wymienionej ustawy określa, dla rozbiórki jakich obiektów wymagane jest uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę, dla jakich wystarczy zgłoszenie, a które obiekty nie wymagają ani pozwolenia, ani zgłoszenia. Podczas prowadzenia rozbiórki, może być wymagane prowadzenie dziennika rozbiórki. Można przeprowadzić odpowiednie postępowanie dotyczące rozbiórki dla obiektów nieużytkowanych lub niewykończonych. Rozporządzenie w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych określa stosowną procedurę.

Budownictwo drogowe Read More »

Blog, Prace ziemne, Roboty drogowe, , , , , , , ,

Kruszywa drogowe

Kruszywa drogowe - w ofercie kopalni żwiru Merkras

Kruszywo drogowe – materiał sypki pochodzenia organicznego lub mineralnego, stosowany głównie do produkcji zapraw budowlanych i betonów oraz do budowy dróg.

Kruszywa naturalne – kruszywa pochodzenia mineralnego, rozdrobnione w wyniku erozji skał lub uzyskiwane przez mechaniczne rozdrobnienie skał litych, występujące w przyrodzie w postaci luźnych okruchów skalnych. Mogą być uszlachetniane w wyniku przesiewania i płukania (usuwanie zanieczyszczeń pylistych – ziaren wielkości do 0,05 mm). Można pozyskać je przez wydobycie z dna rzek, jezior lub kopalni piasku i żwiru, gdzie metodą odkrywkową pozyskuje się potrzebny materiał. Kruszywa naturalne dzielą się na:

 • żwirowe
 • łamane – otrzymywane się przez mechaniczne rozdrobnienie skał.

Kruszywa drogowe sztuczne:

 • pochodzenia mineralnego, uzyskane w wyniku termicznej bądź innej modyfikacji odpowiadają kruszywom sztucznym według PN-86/B-23006;
 • kruszywa z recyklingu – pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku przeróbki nieorganicznych materiałów, uprzednio stosowanych w budownictwie

Ze względu na uziarnienie kruszywa drogowe dzieli się na:

 • drobne – o wymiarach ziaren D mniejszych lub równych 4 mm;
 • grube – o wymiarach ziaren D co najmniej 4 mm oraz do co najmniej 20 mm;
 • wypełniacze – kruszywo, którego większość przechodzi przez sito 0,063 mm;
 • kruszywa naturalne (mieszanka) – pochodzenia lodowcowego lub rzecznego o uziarnieniu 0–8 mm;
 • kruszywa o uziarnieniu ciągłym – kruszywa będące mieszanką kruszyw grubych i drobnych w Polsce o uziarnieniu od 0–63 mm.

Piasek – skała osadowa, luźna, złożona z niezwiązanych spoiwem ziaren mineralnych, przede wszystkim kwarcu. Wielkość ziaren waha się zależnie od przyjętej klasyfikacji od 0,05 lub 0,063 do 2 mm. Gęstość ziaren piasku kwarcowego wynosi około 2,62 g/cm 3 . Piaski są najczęściej występującą luźną skałą osadową. Jego złoża znajdują się na znacznym obszarze Polski. Wraz z innymi składnikami tworzy gleby. Pod wpływem oddziaływania wody i wiatru piasek tworzy formy akumulacyjne takie jak wydmy, wały piaszczyste, rewy, odsypy boczne, łachy, zmarszczki, antydiuny, fale piaszczyste, wstęgi piaszczyste i inne. Pod wpływem procesów diagenezy i  lityfikacji  piasek może przejść w skałę osadową zwięzłą, nazywaną piaskowcem. W przypadku piasków kwarcowych następnie wskutek metamorfizmu w kwarcyt.

Piasek

Piasek do celów gospodarczych wydobywany jest metodą odkrywkową w kopalniach zwanych piaskowniami (i żwirowniami). Jest również pozyskiwany przy pogłębianiu rzek, kanałów żeglugowych na obszarach jezior i mórz itp. Wykorzystywany jest m.in. do wyrobu szkła, a w budownictwie jako składnik betonu, zapraw murarskich, tynków.

Żwir


Żwir – okruchowa skała osadowa o luźnej postaci, złożona z różnych skał i minerałów o średnicy większej niż 2 mm, do nawet kilku centymetrów. W budownictwie żwirem nazywane jest kruszywo naturalne o frakcji do 63 mm. Żwir może być pochodzenia m.in. morskiego, rzecznego, jeziornego, polodowcowego. Zazwyczaj ziarna mają zaokrąglony kształt. Żwir należy do okruchowych skał osadowych, ponieważ składa się z drobnych okruchów, które oddzieliły się od innych skał. Jeśli te ziarna nie są zlepione spoiwem, to są to luźne skały okruchowe.

Żwiry morski i rzeczny powstają przez rozdrabnianie skał o dno. Żwiry należą do młodszych utworów. Pokłady żwiru, dochodzące nawet do kilkudziesięciu metrów, świadczą o dużych zmianach poziomu mórz.
W Polsce pozyskiwany z wydobycia na żwirowniach i z pogłębiania rzek. Na zachodzie Europy powszechne jest pozyskiwanie żwiru z dna morskiego. Używa się żwiru jako składnika betonów towarowych, materiału do podbudowy dróg, wsadu do mas bitumicznych i czasem nawierzchni.

Pospółka

Pospółka – materiał sypki lub kawałkowy niesortowany (np. węgiel, kruszywo budowlane). To jednocześnie grunt rodzimy mineralny zbliżony do piasku i żwiru. Norma PN-B-02480:1986 określa ten materiał i charakteryzuje go zawartością sumy frakcji żwirowej i kamienistej pomiędzy 10 a 50% (50% ≥ f k + f ż > 10%). W przypadku występowania frakcji iłowej w ilości ponad 2% (f i  > 2 %), określa się taki materiał jako pospółkę gliniastą. Uziarnienie graniczne pospółki od 0,075 mm do 63 mm. Pospółka ze względu na dobre właściwości filtracyjne, mechaniczne i dużą nośność – jest materiałem często wykorzystywanym w budownictwie jako podbudowa pod fundamenty, w drogownictwie do wykonania warstw odsączających nasypów drogowych (współczynnik filtracji k> 8 m/dobę) i w pokrewnych dziedzinach.

Ziemia

Ziemia – jednorodne lub skomponowane z wielu składników podłoże, przygotowane specjalnie dla określonych upraw ogrodniczych, np. ziemia kompostowa, ziemia torfowa, ziemia liściowa. W produkcji szklarniowej występuje ziemia szklarniowa, tj. utwór powstały z wierzchniej warstwy skorupy ziemskiej, odizolowany od czynników pogodowych i uzupełniony znacznymi dodatkami często niekonwencjonalnych materiałów organicznych i mineralnych. W ziemi szklarniowej zachowany jest stały kontakt z warstwami i poziomami genetycznymi znajdującymi się poniżej silnie zmienionych poziomów próchnicznych. Są to ziemie z warstw uprawnych pól, łąk, pastwisk i ugorów (ziemia polowa, ogrodowa i darniowa).

Tłuczeń, szuter, szaber – rodzaj kruszywa naturalnego łamanego ze skały. Te ziarna charakteryzują się szorstką powierzchnią i mają kształt zbliżony do ostrosłupa lub sześcianu.


Wyróżniamy następujące frakcje:

 • kliniec – frakcja 4– 31,5 mm
 • tłuczeń – frakcja 31,5 – 63 mmm
 • mieszanka – frakcja 0 – 31,5 mm
 • mieszanka – frakcja 0 – 63 mm
 • kamień łamany – frakcja 63-130 m

Wykorzystywany do produkcji betonów oraz do nawierzchni drogowych i kolejowych. Kruszywo betonowe (kruszony beton) – frakcji 0-63 mm idealny na utwardzenie, podbudowę dróg i placów. Klinuje się idealnie tworząc bardzo mocną a jednocześnie przepuszczalną podbudowę np. pod kostkę brukową.

Grys – kruszywo łamane stosowane do budowy dróg (betony asfaltowe, mieszanki mineralno- asfaltowe). Na warstwy ścieralne, wiążące i wyrównawcze, oraz w budownictwie (produkcja betonów do B50).

Kruszywa drogowe Read More »

Blog, Kruszywa, , , , , , , , , , , , , ,

Wydobycie żwiru piasku

Wydobycie żwiru piasku: Kopalnia żwiru Merkras
Wydobycie żwiru piasku: Kopalnia żwiru piasku Merkras

Wydobycie żwiru piasku

Piasek – skała osadowa, luźna, złożona z niezwiązanych spoiwem ziaren mineralnych, przede wszystkim kwarcu. Wielkość ziaren waha się zależnie od przyjętej klasyfikacji od 0,05[1] lub 0,063[2] do 2 mm, gęstość ziaren piasku kwarcowego wynosi około 2,62 g/cm3.

Piaski są najczęściej występującą luźną skałą osadową. Jego złoża znajdują się na znacznym obszarze Polski. Wraz z innymi składnikami tworzy gleby. Pod wpływem oddziaływania wody i wiatru piasek tworzy formy akumulacyjne takie jak wydmy, wały piaszczyste, rewy, odsypy boczne, łachy, zmarszczki, antydiuny, fale piaszczyste, wstęgi piaszczyste i inne. Pod wpływem procesów diagenezy i lityfikacji piasek może przejść w skałę osadową zwięzłą, nazywaną piaskowcem, a w przypadku piasków kwarcowych następnie wskutek metamorfizmu w kwarcyt.

Piasek do celów gospodarczych wydobywany jest metodą odkrywkową w kopalniach zwanych piaskowniami (i żwirowniami), jest również pozyskiwany przy pogłębianiu rzek, kanałów żeglugowych na obszarach jezior i mórz itp.

Wykorzystywany jest m.in. do wyrobu szkła, a w budownictwie jako składnik betonu, zapraw murarskich, tynków

Typy piasku

Pod względem składu mineralnego wyróżnia się piaski:

 • kwarcowe (główny składnik: kwarc SiO2) (najpowszechniejsze ze względu na stosunkowo dużą odporność chemiczną i mechaniczną kwarcu)
 • wapienne lub węglanowe (główny składnik: kalcyt, rzadziej aragonit CaCO3)
 • polimineralne (różne minerały, np. produkty wietrzenia innych skał)
 • wulkaniczne (główny składnik: pyły i popioły wulkaniczne, okruchy szkliwa)
 • Oprócz tego w piaskach znajdować się mogą domieszki miki (łyszczyków), chlorytów, glaukonitu, węgla, substancji humusowych itp.

Pod względem składu granulometrycznego wyróżnia się piaski:

 • w gleboznawstwie: luźne, słabogliniaste, gliniaste;

w geotechnice i gruntoznawstwie:

 • według Polskich Norm : grube, średnie, drobne i pylaste w ramach gruntów niespoistych (sypkich) i piaski gliniaste w ramach gruntów spoistych;
 • według norm europejskich: grube, średnie i drobne (z możliwym dalszym uszczegółowieniem).

W zależności od rodzaju czynnika transportującego i obrabiającego materiał skalny rozróżnia się piaski m.in.:

 • rezydualne – nieprzemieszczone zwietrzeliny piaszczyste skał
 • morskie
 • rzeczne – ziarna połyskujące i średnio obtoczone
 • fluwioglacjalne (polodowcowe) – ziarna kanciaste o niskim stopniu obtoczenia
 • eoliczne (toczone przez wiatry) – ziarna dobrze wyselekcjonowane, o wysokim stopniu obtoczenia; powierzchnia ziaren mocno porysowana

Wydobycie żwiru piasku Read More »

Blog, Kruszywa, , , , , , , , , , , ,
Scroll to Top